Dlaczego potrzebujesz alarmu antywłamaniowego?

System antywłamaniowe są niezbędne do zapobiegania lub szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne – pożar, powódź, nieautoryzowane wejście na teren prywatny lub komercyjny. Funkcjonalność sprzętu zabezpieczającego zależy bezpośrednio od kompleksu pozyskanych czujników. Istnieją urządzenia reagujące na ciepło lub promieniowanie podczerwone (ochrona przeciwpożarowa), ruch, otwieranie drzwi lub okien, tłuczenie szyb, hałas. Każdy czujnik jest podłączony do centralnej jednostki sterującej znajdującej się na miejscu. Po uruchomieniu jednego z urządzeń pilot automatycznie wysyła sygnał do centrum odpowiedzi firmy ochroniarskiej.

Można wyróżnić dwie funkcje alarmu antywłamaniowego:

  • Zapobiegawcza – sam fakt istnienia systemu staje się powodem odmowy popełnienia przestępstwa. Większość atakujących łatwiej jest znaleźć niestrzeżony obiekt niż zaryzykować. Najczęściej tylko ci, którzy chcą ukraść coś konkretnego (np. papiery wartościowe) decydują się na włamanie do mieszkania lub biura z alarmem antywłamaniowym.
  • Operacyjna – urządzenia reagują na wtargnięcie.

Systemy alarmowe są stale ulepszane. Duży udział w wykrywaniu kradzieży i rozbojów w kraju stanowią przypadki, gdy zostały one zainstalowane na obiektach.

Obecnie popularny jest kompleks urządzeń, które są połączone ze sobą za pomocą połączenia GSM. Brak przewodów zapobiega uszkodzeniu systemu. Wszystkie urządzenia wyposażone są w niezależne baterie, które mogą pracować przez długi czas w trybie autonomicznym.

System alarmowy w Łodzi

Wśród usług firm specjalizujących się w ochronie i bezpieczeństwie wyróżnimy: projektowanie, montaż (instalację), modernizację, konserwację systemów sygnalizacji na przykład pożaru.

W jakich pomieszczeniach wymagany jest alarm przeciwpożarowy?

Biorąc pod uwagę, że alarm przeciwpożarowy może zapobiec pożarowi oraz chronić mienie i życie ludzi, nie można przecenić jego znaczenia. W związku z tym alarmy przeciwpożarowe są nie tylko niezbędne w prawie wszystkich budynkach przemysłowych, ale są również opłacalne ekonomicznie nawet w małych firmach. Zawsze istnieje pewna możliwość pożaru, zarówno podczas wykonywania określonych prac (remont, budowa), jak i podczas codziennej eksploatacji urządzeń elektrycznych w biurach firmy. 

Obiekty o dużej powierzchni (magazyny, duże pomieszczenia pracy, galerie) stały się pierwszymi klientami instalacji systemów sygnalizacji pożaru, ponieważ straty pożarowe byłyby bardzo duże i znacznie tańsze niż montaż i comiesięczna konserwacja alarmu. Jednak małe pomieszczenia nie mniej potrzebują alarmu przeciwpożarowego. W małym biurze w centrum budynku ludzie są w dużym niebezpieczeństwie w przypadku pożaru, a wieczorem można go po prostu nie zauważyć. W takim przypadku pożar zaszkodzi nie tylko Tobie, ale także Twoim sąsiadom, a co za tym idzie, odpowiedzialność znacznie wzrośnie.