Koszt studni głębinowej

W Polsce budowane są studnie w trzech typach. Kręgowe, obecnie już rzadko spotykane ze względu na niską wydajność oraz złą jakość wody, abisyńskie, inaczej wąsko-rurowe o ograniczonej wydajności oraz najbardziej popularne, studnie głębinowe. Koszt wykonania tych ostatnich jest najwyższy, ale idzie w parze z największą wydajnością oraz zdecydowanie najlepszą jakością wydobywanej wody.

Jaka może być cena studni głębinowej?

Cena budowy związana jest ściśle z warunkami wodno-gruntowymi na danej działce. W przypadku, gdy warstwa wodonośna znajduje się blisko pod powierzchnią gruntu, woda natomiast ma wysoką wydajność, dobre parametry chemiczne i biologiczne, koszt budowy studni będzie stosunkowo najniższy. Cena inwestycji rośnie wraz z głębokością źródła wody pod powierzchnią (konieczność wykonania głębokiego odwiertu) i spadkiem jej wydajności.

Na koszt niekorzystnie wpływają też niezadowalające parametry wody pod kątem jej przydatności do spożycia. Konieczne jest wówczas jej uzdatnianie przy użyciu drogich, specjalistycznych filtrów, tak, by osiągnęła jakość wody zdatnej do picia, ściśle określonej przez Ministerstwo Zdrowia. Koszt budowy studni można określić jedynie bardzo orientacyjnie. Wiercenie otworu głębinowego wynosi około 110-140 zł za metr. (Zobacz) Studnia abisyńska jest nieco tańsza, metr jest wart od 70 do 80 zł. Podane kwoty zawierają cenę usługi wiercenia oraz niezbędnych do zakupu materiałów. 

Błędy podnoszą koszt inwestycji

Najwięcej błędów wynika z wiercenia studni bez wcześniejszego wykonania analizy gruntu pod kątem geofizycznym. Ryzyko wystąpienia komplikacji jest w takim przypadku bardzo wysokie. Koszt budowy jest niemożliwy do oszacowania i często wyższy, niż przypuszczał inwestor. Jeżeli warstwa wodonośna znajduje się dużo głębiej, niż przypuszczano, konieczne są długotrwałe odwierty wgłąb ziemi, co bardzo podnosi cenę wykonania studni. Zaprzestanie odwiertów jest natomiast jednoznaczne z utratą zainwestowanych do tej pory środków. Warto dodać, że koszt badania hydrogeologicznego wynosi kilkaset złotych.

https://www.geofizyka.pl/pl/